Реденето на паркет е процес по поставяне на множество предварително обработени дървени ламели с цел изграждане на подова настилка.

Паркетът е често срещан материал за изграждане на дървена подова настилка.

Той се използва както в жилищни сгради, така и в административни офиси, търговски помещения, хотелски стаи и много други.

Редене на паркет - ключови фактори

Подът е един от най-важните елементи от всяка стая във дома, а той, от своя страна, е мястото, в което е важно да се чувстваме удовлетворени и щастливи. Качественото изпълнение на дейностите по редене на естествен паркет имат важно значение за това да се чувстваме доволни и щастливи от обитаваните помещения вкъщи.

По тази причина е важно да се доверите на експерти за постигане на отлични резултати при редене на паркет у дома или където и да е.

Има няколко ключови фактора, от които зависи качественото изпълнение при редене на паркет:

  • Гладка повърхност – паркетните плоскости задължително се поставят върху права и гладка повърхност, всякакви неравности и недобре почистени пространства преди полагането на паркета са в състояние да компрометират качеството на работа;
  • Посока на светлината – навлизащата в помещението светлина е фактор, от който зависи и в каква посока ще се подредят отделните паркетни блокове;
  • Квадратура на помещението – паркетните ламели се предлагат в различни размери и дизайни. За да се постигне оптимално съотношение между цена и качество, размерът им следва да е съобразен с квадратурата на помещението;
  • Влажността – този фактор се изследва предварително, тъй като влажната среда е предпоставка за нарушаване целостта и качеството на паркетните плоскости;
  • Предпочитанията на клиента – какъв тип паркетни ламели ще бъдат поставени и каква ще е тяхната подредба до голяма степен се определя от предпочитанията на клиента.

Вижте още предлагани от нас паркетни услуги:

Ние от “Арт Паркет” познаваме тези особености и ги съобразяваме в работата си. По този начин гарантираме постигането на качествени и надеждни резултати при реденето на паркет.

Цени за редене на паркет

Цените за редене на паркет могат да варират, в зависимост от избора на паркетни ламели и квадратурата на помещението.

Цената за редене на паркет варира спрямо сложността и обема на извършваната работа от страна на работния екип.

  • Цена за редене на нов паркет – 10,00 лв./кв.м.

Вижте подробен ценоразпис на паркетните услуги предлагани от нас.

редене на паркет

Защо при редене на паркет е важно да бъдат спазвани определени условия?

За внушението на цялостния интериор начинът, по който ще бъде подреден паркетът и неговите декорации, имат определящо значение. Ето защо в практиката са се утвърдили различни видове редене на паркет.

От методиката и техниката за подреждане на паркета зависи и доколко ефектът от неговата декорация ще бъде ефективен.

Спазването на определени условия при реденето на паркет има важно значение и за това как ще бъде възприета големината на едно помещение.

Така например, при по-малки стаи, начинът на подреждане има определяща роля за това как тя ще бъде възприемана чисто визуално от обитаващите я.

Спазването на утвърдени професионални стандарти при редене на отделните паркетни плоскости, както и последващи дейности по лепене на паркета и други, също са от значение. От тях зависи какъв процент от закупения материал ще бъде ефективно използван и каква част от него ще бъде изхвърлена.

Промоция: Циклене и лакиране с две ръце висококачествен италиански лак -> 12 лв. кв.м.

Заяви оглед